Česká republika patří v celosvětovém měřítku mezi země s nejlepšími výsledky v péči o předčasně narozené děti.

Ústav pro péči o matku a dítě je jedním z 12ti specializovaných  center v České republice, která poskytují péči ženám s rizikovým těhotenstvím a předčasně narozeným nebo závažně nemocným novorozencům.